Stormyra (Plassen)

Fra Trysilnavn
Hopp til navigering Hopp til søk

(uttale: 'stormyra)

Hvor

Ca. 900 m øst vegkryss Skjærbergsvegen/Nittusvegen.

Koordinater og kart

Koordinater: 61.10643º N, 12.51143º Ø (WGS84)

Se på kartet

Beskrivelse

Historikk

Den eldste menneskelige bruken av myrer er fortsatt viktig, i hvert fall i Norge. På myrer kan en plukke bær, helst multe, men på de tørreste stedene også blåbær og tyttebær. Tranebær og skinntryte vokser også på myrer, men det er ikke vanlig å plukke dem i Norge. Tidligere ble utmarka utnyttet på en annen måte enn i dag. Det gikk beitende husdyr på myrene, og det var vanlig å slå myrgras. Ofte samlet en høyet i løer om sommeren, for deretter å kjøre dem hjem til gården på slede om vinteren. Ordet myr kommer fra norrønt mýrr, og er avledet av det urindoeuropeiske ordet *mōri. Betydningen av det urindoeuropeiske ordet var hav eller sjø, og ordet er nedarvet i den opprinnelige betydningen i mange språk, norrønt marr, latin mare, og russisk море.

Bilde

(Trykk på bildet for å se større versjon)

Stedsnavn.jpg