Kokkoramyra

Fra Trysilnavn
Hopp til navigering Hopp til søk

(uttale: 'kokkoramyra)

Hvor

Myra ligger 4km vest fra krysset Rundflovegen/Elvdalsvegen 900m nord for Rundflovegen.

Koordinater og kart

Koordinater: 61.07635º N, 12.50513º Ø(WGS84)

Se på kartet.

Beskrivelse

Myr er et økosystem der omdanningen av dødt organisk materiale, i hovedsak planterester, går så langsomt at det dannes lag av delvis nedbrutt materiale, torv, med en tykkelse på minst 30 centimeter. Torvdannelsen er en kontinuerlig prosess, fordi nytt dødt organisk materiale stadig blir akkumulert fra myroverflaten. Grensene mot fastmark og vann er som regel skarpe. Myrbegrepet kan også defineres botanisk. Myr er voksested og næringsgrunnlag for bestemte vegetasjonstyper. Myrdannelse foregår i områder der nedbøren er høyere enn fordampningen, slik at det blir overskudd på vann i jordsmonnet. Her i landet startet myrdannelsen like etter siste istid, og de eldste avsetningene er 8000–10 000 år gamle. Myr er kilde til utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). CO2 og metan dannes ved nedbryting av organisk materiale. Ved god tilgang på luft produseres det mest CO2. Ved mangel på luft produseres det i tillegg metan. Lystgass produseres ved tilgang på mineralsk nitrogen og delvis mangel på luft. Ved god lufttilgang dannes nitrogendioksid (NO2) og ved svært dårlig lufttilgang dannes nitrogengass (N2) som ikke har noen klimaeffekt. Det blir stadig vanskeligere å fjerne myr til fordel for nydyrking og byggeprosjekter.

Historikk

Her ser vi et godt eksempel på fornorskning av opprinnelige finske navn. Ref.(Finsk på norsk grunn) Ragnvald Iversen: Kukko=hane,so=myr. Mye tyder på at det opprinnelige finske navnet var Kukkoraso. Altså n. Hane(Fjørhana)myra. Skrivemåten har sannsynlig blitt forandret etter uttale.

Bilde

(Trykk på bildet for å se større versjon)

Stedsnavn.jpg