Flentorp

Fra Trysilnavn
Hopp til navigering Hopp til søk

(uttale:fLent^hrp )

Hvor

På vestsiden av Flena, rett vest for gardene Nordseth og Solås i Flendalen.

Koordinater og kart

Koordinater:61.46867º N, 12.23024º Ø (WGS84)

Se på kartet.

Beskrivelse

Koietomt. Her var det både koie og stall.

Historikk

Ordet torp, kommer av norrønt `porp, som er en gård eller en gardsklynge. I Trysil blir det brukt om bare et lite småbruk, eller om et hus eller koie. Flen kommer fra gammelnorsk og betyr stygg. Det betyr også rett løp. Flena er på mange steder bratt og stygg.

Det er usikkert når Flentorp ble bygd, men det var i god tid før Flendalen Husbruksskog kjøpte skogen her. Både koia og stallen fulgte med på kjøpet. Koia var laftet, som de fleste gamle koiene var, stallen her var også laftet. Koia ble bygd som husvære for skogsarbeidere, og muligens også fløtere. Det var tømmervelte her ved Flentorp.

I 1947 kjøpte Flendalen Husbruksskog sammen med Flendalen Fellesfløtningsforening, en av Statens innkjøpte skogsbrakker fra Sverige. Denne brakka ble oppsatt like nord for Flentorp. Brakka var stor, og ble husvære for en del av landssvikfangene som ble sendt til Flendalen på tømmerhogst. Dette var i 1946/47. Andre av landssvikerne lå i Kjernåsen og Bjørdamkoia.

Josef, Jo og Magnus Enger kjørte tømmer i Storberget denne samme vinteren. Jo hadde tømmervelta si her ved Flentorp. En av fangene som sonet her var bryter, og fryktelig sterk. Jo leide karen som tømmerhjelp,- det var monn i med flere krefter, og mer gjort.

Peder Frøhaug søkte om kjøp av den gamle koia ved Flentorp, først i 1947,- fikk avslag, og så igjen i 1949. Han hadde tenkt den oppsatt som stall på Nygård (Flendalen). Kjøpet ble innvilget i april 1949, for den nette sum av kr 100,- "Ungene" på Nygård (Flendalen) husker koia fra de var små. Per Halvor mener koia ble brukt som sommerfjøs. Tor Mange husker at de brukte den som lekestue. Muligens var koia borte før 1969,- da det ble bygd nytt fjøs.

I 1952 bestemte Flendalen Husbruksskog og Flendalen Fellesfløtningsforening seg for å selge brakka ved Flentorp. Så brakka med inventar, unntatt en koieovn/kasseovn ble utlyst til salg ved anbud. Den som tilslutt fikk anbudet var Egil Østerhaug fra Korsberget. Kjøpekontrakt ble opprettet,- anbudet lød på kr 3100,- Brakka ble oppsatt som bolighus i Korsberget, og står der fortsatt, men er innbygd og restaurert. Kjøpesummen ble fordelt med en halvdel hver på Flendalen Husbruksskog og Flendalen Fellesfløtningsforening. Noe av inventaret ble solgt utenom: 1 komfyr/ovn - kr 160,- Einar Stengrundet, 3 skap - à kr 15,- Martin Enger, 1 skap - à kr 15,- Jon Hollseter, 2 skap à kr 15,- Magnar Bryn, 2 skap à kr 15,- Sverre Enger, 2 skap à kr 15,- Trygve Elgshøen.

Det var va(krysningspunkt) over Flena her. Det er steiner så det går fint an å krysse åa, selv om det er litt god vannføring. Det ble gjort skogsbilveg fra Øvergård(Flendalen) til ca. 250 meter vest for Flentorp, i 1965.

Stallen på Flentorp er nå flyttet til Grasbekkløa, i hytteområdet Villroa.

Bilde

(Trykk på bildet for å se større versjon)

Flentorp.jpg

Per Elgshøen, en Narud fra fylkeslandbr.kontoret og en Grasbekkrønningen? ved Flentorp 1924.


Flentorp 2.jpg

Stallen ved Flentorp 2005. Foto: Astrid Gløtheim Enger.


Reg. Astrid Gløtheim Enger