Flendalsvegen

Fra Trysilnavn
Hopp til navigering Hopp til søk

(uttale: fLendarsvegen)

Fil:Flendalsvegenlyd.mp3

Hvor

Nordover Flendalen fra Innbygda til Bryn (Flendalen)

Bittermarkvegen er fortsettelsen videre nordover/vestover

Koordinater og kart

Koordinater: 61.40967º N, 12.25805º Ø (WGS84)

Se på kartet

Beskrivelse

Bilveg

Historikk

Fra Trysilboka: I 1921 vart Flendalsvegen påbegynt i forbindelse med planer om bureising i dalen. Det vart søkt midler etter reglene for bureisings- og seterveger. Som teknisk hjelpemiddel hadde mannskapet stubbebryter og dynamitt, og så vart det brukt hest til gruskjøringa. Vegen vart ellers bygd med handkraft, så det var et møysommelig arbeid.

Vegen vart ferdig til Lompen, 2 km sør for Granåsen i 1926. To år senere, i 1928, var det vegforbindelse til Kjernåsen. Der vart det stopp på vegbygginga en årrekke.

I 1938 vart det satt igang nødsarbeid, og vegen vart videreført til litt sør for Solhaug (Flendalen). I 1939 var venda fremdeles der, og det var ei midlertidig bru over Flena til Hollsetra, men nå vart det arbeidet videre slik at vegen var ferdig til sørenden av jordet i Elgshøa rundt 1940.

Først etter 2. verdenskrig vart vegen videreført, og 30.11 1946 vart det søkt om mer bidrag og om at fristen for å fullføre veganlegget ved Elgshøa/Skarli (Flendalen) måtte forlenges til 01.12.1947. Trysil Formannskap garanterte for distriktsbidrag og påtok seg tilsynet med det framtidige vedlikehold for bureisingsvegen Elgshøa/Bryn i møte 01.09.51.

I 1954 var neste stopp på Rimyra, og i 1955 vart det veg til Bryn (Flendalen).

Rabbkjølvegen vart bygd ferdig til Vonheim i 1937.

I 1964 vart både Flendalsvegen og Rabbkjølvegen fylkesveger, men i forbindelse med en omstrukturering av ansvarsforholdet mellom fylket og kommunene, gikk Rabbkjølvegen tilbake til kommunen i 1986.

Brua over Flena ved Åtun og vegen til Hollsetergrenda, Hollstad og Høgland kom i 1953.

Til Langgård om Flenvold og Øvergård, vart det bygd veg i 1961.

Fra krysset ved Lund (Flendalen) til Bakksetra, vart vegen ferdig i 1963. Sommeren 1981 bygde oppsitterne i Bakksetra og Borgsetra privat veg over myra, slik at det vart forbindelse til Ørsjøsetervegen. Denne privatvegen blir benyttet av meieribil, landpostbud, dyrlege og inseminør, foruten av mange fastboende og turister.

I forbindelse med hytteutbygginga i Bittermarka, vart det anlagt veg over fjellet mellom Bryn og riksveg 26 ved Graff på 1960-tallet. Den var ferdig utbygd i 1968. Denne vegen blir ikke brøytet over fjellet vinterstid.

Reg Vidar Storbæk/Astrid Gløtheim Enger.