Engli

Fra Trysilnavn
Hopp til navigering Hopp til søk

(uttale:Æng'li)

Hvor

I Granåsengrenda i Flendalen.

Koordinater og kart

Koordinater: 61.46738º N, 12.25823º Ø (WGS84)

Se på kartet.

Beskrivelse

Et nedlagt småbruk.

Historikk

Engli ble opprettet som bureisningsbruk av Kerste og Magnus Enger i 1931. De satte opp et kombinasjonshus, der bolighuset var i den ene enden, låven i midten, og fjøset var i andre enden. Det ble bygd 5 slike kombinasjonshus her i Granåsen, - Solås(Li), Lysmyr, Nygård og Mo. Engli sto ferdig i 1933.

Sønnen Martin overtok bruket i 1951. Husdyrholdet opphørte i 1964, han solgte da bruket til Sverre Enger som tilleggsjord til eiendommen Solås. Nåværende eier er Kåre Enger.

Som en kuriositet vil jeg gjerne sitere litt fra skjøtet,fra overdragelsen fra Martin Enger, og til broren Sverre Enger: " Undertegnede Martin Enger f. 21/7 1923 og hustru Liv Enger f. 25/6 1926 skjøter og overdrar herved til Sverre Enger f. 25/9 1928 (Martin Engers bror) og hans hustru Kelfrid Enger f. 18/11 1933 eiendommen: 'gnr.39 brnr. 88 Engli av skyld 2 øre i Trysil. Eiendommen overdras slik som den er i dag med tidligere påhefte av fødråd til Kerste Enger. Denne fødråd ansettes til en verdi av kr. 5000,- for fem år. Med i handelen følger den til eiendommen hørende andel i Flendalen Husbruksskog. Vidre følger med følgende andeler som også skal følge eiendommen: 2 andeler i Trysil Meieri og 4 andeler i Hamar Slakteri. -av ting som ikke direkte hører med til eiendommen skal følge med i salget 3 aksjer i A/S Sagnfossen Kraftverk, 1 andel i Flendalen Maskinlag og 1 gammel hest. Som vederlag for det overdratte har kjøperne overtatt restlån i Landkreditforeningen stort kr. 3.582,68. Annet vederlag skal ikke betales. - De andeler og den hest som ikke regnes å falle på eiendommer har en verdi av kr. 900,- Resten av kjøpesummen faller på eiendommen. Trysil den 30. mai 1964."


Bilde

(Trykk på bildet for å se større versjon)

Engli 2.jpg


Reg: Astrid Gløtheim Enger.